Bộ trưởng Bộ xây dựng

18:14, 05/11/2022

Đây là câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khi các đại biểu đặt câu hỏi dự báo về xu thế phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam trong thời gian tới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia