CCCD

15:23, 20/07/2022

Khách hàng có thể thực hiện giao dịch rút tiền mặt từ nguồn thẻ ghi nợ nội địa tại điểm giao dịch ATM của Vietcombank bằng thẻ CCCD gắn chip mà không cần sử dụng thẻ ngân hàng vật lý. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 2 địa điểm đặt máy ATM cho phép giao dịch theo phương thức này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia