CEO Ru9 Đặng Thùy Trang

14:45, 27/06/2022

Bắt đầu hành trình của mình từ năm 2018, Ru9 - The Sleep Company hoạt động với mô hình online, từ việc tư vấn đến bán hàng, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với từng khách hàng đều 100% trực tuyến. Dần khẳng định sự phát triển của thương hiệu luôn song hành với niềm tin của khách hàng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia