chây ỳ nợ thuế

15:57, 06/12/2019

Điển hình trong số những “con nợ” lâu năm của Cục Thuế Hà Nội là CTCP Lilama Hà Nội nợ từ năm 2008 đến này với tổng số tiền hơn 193 tỷ đồng (bao gồm tiền sử dụng đất, thuế, phí và tiền chậm nộp).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia