chỉ tiêu GDP

11:40, 30/06/2021

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư nhưng Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá trong quý II/2021, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia