GDP 6 tháng đầu năm 2018 cao nhất trong 8 năm

Theo Tổng Cục Thống kê, GDP 6 tháng đầu năm ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 đến nay.
GDP 6 tháng đầu năm 2018 cao nhất trong 8 năm

Ngày 29/6, Tổng cục Thống kê đã công bố tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Theo đó, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2018 ước tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý I tăng 7,45%, quý II với tốc độ 6,79%.

Trong mức tăng của toàn nền kinh tế, khu vực nông lâm thuỷ sản tăng 3,39%, góp 9,7% vào mức tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,07%, góp 48,9% và dịch vụ tăng 6,9%, góp 41,4%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 9,28% cao hơn nhiều mức tăng 7,01% và 5,42% của cùng kỳ năm 2016, 2017.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo với mức tăng 13,02%, là mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây.

Khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm tăng 6,9% là mức tăng trưởng cao nhất trong 7 năm gần đây. Ngành bán buôn, bán lẻ đạt mức tăng ấn tượng 8,21%, cao nhất trong khu vực dịch vụ.

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm khu vực nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm tỷ trọng 14,15% GDP, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,78%, dịch vụ chiếm 41,82%, thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm chiếm 10,25%. 

 >> World Bank dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2018 là 6,8%

Có thể bạn quan tâm