chiến tranh

08:49, 11/03/2021

Các phương tiện truyền thông độc lập Ukraina dồn dập thông báo sự gia tăng tăng binh lực trên miền Đông Ukraine, với hình ảnh các đoàn tàu chở đầy xe tăng, thiết giáp tiến về tiền tuyến.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia