Chống thất thu ngân sách nhà nước

10:45, 08/02/2023

Mục tiêu này của Bộ Tài chính nhằm hướng đến giảm thất thu ngân sách Nhà nước từ mô hình bán lẻ thuộc các ngành hàng dịch vụ tiêu dùng như ăn uống, siêu thị, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ giải trí...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia