Chứng khoán SSI (SSI)

07:15, 22/11/2021

Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 của TPBank đạt 5.800 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Ngân hàng dự kiến phân bổ 30% chi phí dự phòng cho dư nợ tái cơ cấu trong năm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia