Chứng khoán SSI được cấp hạn mức tín dụng 10.400 tỷ đồng từ BIDV

Chứng khoán SSI (Mã chứng khoán: SSI) vừa có thông báo về việc được Ngân hàng BIDV (Mã chứng khoán: BID) phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn 10.400 tỷ đồng.
chứng khoán SSI

Theo thông báo của Chứng khoán SSI, số tiền được dùng để công ty này cho vay đầu tư/ bù đắp để đầu tư, kinh doanh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, đầu tư các giấy tờ có giá (không phải cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp) và các mục đích khác.

Ngoài ra, Chứng khoán SSI còn được ngân hàng BIDV cấp hạn mức thấu chi phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh cổ phiếu tối đa 1.000 tỷ đồng.

Hạn mức tín dụng trên sẽ được đảm bảo bằng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Chứng khoán SSI sau khi được Ngân hàng BIDV chấp nhận. Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội sẽ là bên đại diện cho Chứng khoán SSI ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022 của Chứng khoán SSI, tính đến 31/12/2022, tổng vay nợ của Chứng khoán SSI là 27.892 tỷ đồng, giảm hơn 11% so với đầu năm, trong đó số tiền vay tại Ngân hàng BIDV là 2.800 tỷ đồng, giảm gần 36% so với năm trước.

Ngoài ra, Chứng khoán SSI còn ghi nhận khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Vietcombank là 3.950 tỷ đồng; tại Ngân hàng Vietinbank là 2.400 tỷ đồng; tại các ngân hàng khác là 8.514 tỷ đồng.

Quý 4 của Chứng khoán SSI ghi nhận tình hình kinh doanh giảm sút đặc biệt ở mảng tự doanh. Trong quý IV/2022, lãi từ các tài khoản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) của Chứng khoán SSI (tức hoạt động tự doanh) là 526 tỷ đồng trong quý 4/2022, giảm 34% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ hoạt động tự doanh là 216,8 tỷ đồng; chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL là 29,6 tỷ đồng; cổ tức và tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL là 268,2 tỷ đồng.

Điều đáng nói, một số cổ phiếu mà Chứng khoán SSI  đầu tư ghi nhận thua lỗ trong quý IV/2022 gồm có cổ phiếu HPG (giá gốc mua 19,2 tỷ đồng, giảm còn 17,8 tỷ đồng); cổ phiếu SGN (mua giá gốc là 407, 5 tỷ đồng, giảm còn 371,6 tỷ đồng).

Tổng doanh thu quý IV/2022 của Chứng khoán SSI là 1.465 tỷ, giảm 46% so với cùng kỳ; lãi sau thuế gần 234 tỷ đồng, giảm 77%. Nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng cao trong những quý đầu năm mà tính chung cả năm 2022, Chứng khoán SSI vẫn ghi nhận tổng doanh thu đạt 6.528 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 2.110 tỷ đồng.

Ngày 25/4 tới, Chứng khoán SSI sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tiếp. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự là ngày 16/03/2023.

Có thể bạn quan tâm