Chứng nhận tiêm chủng

15:12, 01/07/2021

Nhà Trắng đang cân nhắc quá trình nới lỏng hạn chế đi lại đối với du khách nước ngoài, trong đó chưa có ý định áp dụng yêu cầu xuất trình hộ chiếu vắc xin.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia