Chứng nhận tiêm chủng

13:30, 18/01/2022

Những người chưa tiêm chủng tăng cường sẽ phải thường xuyên thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia