chuyển đổi thẻ chip

09:19, 01/12/2021

Ngày 30/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chíp nội địa. Trong đó nhấn mạnh, không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ ATM từ nội địa đang lưu hành.

Sau 31/12, thẻ từ ATM sẽ bị "khai tử"
10:08, 25/11/2021
Ngọc Bích
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia