chuyển sàn niêm yết

06:39, 07/08/2021

Tình trạng nghẽn lệnh đã không còn, HoSE đã có thể tiếp tục nhận cổ phiếu niêm yết mới và tiếp nhận lại cổ phiếu đã tạm chuyển giao dịch sang HNX.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia