Citibank

16:05, 29/10/2020

Khi các ngân hàng đang bị “nhấn chìm” bởi hàng nghìn yêu cầu cho vay từ các doanh nghiệp gặp khó khăn, sự xuất hiện của những robot thay thế và phương án trực tuyến đã giúp cải thiện tiến độ làm việc và xử lý hồ sơ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia