cổ phần OCB

07:30, 16/05/2023

Ngân hàng OCB cho biết đã hoàn thành việc mua lại trước hạn lô trái phiếu có mã OCBH2124001 với tổng giá trị là 1.500 tỷ đồng vào ngày 11/5 vừa qua…

Ngân hàng OCB được tăng vốn điều lệ
16:00, 09/06/2022
Liên Hương
BNP Paribas thoái sạch 18,68% vốn khỏi OCB
09:20, 04/01/2018
Nguyễn Cường
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia