cổ phiếu CEE

07:20, 27/06/2022

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) thông báo hủy niêm yết cổ phiếu CEE của Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII. Số lượng hủy niêm yết là 41,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị chứng khoán hủy niêm yết đạt 415 tỉ đồng. Ngày hủy niêm yết vào 22.7, giao dịch cuối cùng vào 21.7.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia