cổ phiếu CEO

06:30, 05/05/2020

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (mã: CEO) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2020 với doanh thu đạt gần 288 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 11,4 tỷ đồng. Đây là nỗ lực đáng kể của tập đoàn trong giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia