cổ phiếu DBC

14:00, 19/08/2022

Hai con gái Chủ tịch HĐQT Dabaco Việt Nam lần lượt đăng ký bán ra lượng lớn cổ phiếu DBC khi giá cổ phiếu này đang phục hồi tốt khi giá thịt heo hơi tăng từ cuối tháng 6.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia