Cổ phiếu DRH

Thứ năm lúc 11:08

Với việc hoàn tất mua thêm 3,7 triệu cổ phiếu KSB, Công ty CP DRH Holdings đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico – Mã chứng khoán: KSB) từ 19,1 triệu cổ phần (tỷ lệ 25%) lên 22,8 triệu cổ phần (tỷ lệ 29,9%).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia