cổ phiếu EVF

09:10, 21/07/2022

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (HOSE, MCK: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận trước thuế 234.5 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia