cổ phiếu GEX

14:57, 17/11/2021

Gelex dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 9%. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 70,3 triệu đơn vị.

Gelex muốn mua thêm 2,9 triệu cổ phần Cadivi
08:04, 04/12/2017
Nguyễn Cường
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia