cổ phiếu HDG

14:00, 29/04/2020

CTCP Bảo Việt (BVSC) cho rằng, cổ phiếu HDG của CTCP Tập đoàn Hà Đô đã giảm mạnh tạo cơ hội trong trung và dài hạn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia