Hà Đô sẽ phát hành hơn 40,76 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20%

Ngày 7/7, Tập đoàn Hà Đô sẽ chốt quyền để phát hành hơn 40,76 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 20%. Sau khi phát hành sẽ nâng tổng vốn điều lệ từ 2.038 tỷ lên 2.445 tỷ đồng.
Hà Đô sẽ phát hành hơn 40,76 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20%

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) vừa thông báo sẽ phát hành loại cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng để được hưởng quyền là ngày 7/7/2022.

Cụ thể, ngày 7/7, Tập đoàn Hà Đô sẽ chốt quyền để phát hành hơn 40,76 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 407,6 tỷ đồng. Sau khi phát hành sẽ nâng tổng vốn điều lệ từ 2.038 tỷ lên 2.445 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán tại ngày 31/12/2021 của Công ty (tương đương 1.905,2 tỷ đồng).

Trước đó, vào tháng 4/2022, HDG đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức là ngày 20/4. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2021 qua hai đợt là 30%, đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kết thúc quý 1/2022, Tập đoàn Hà Đô ghi nhận doanh thu 684,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 295,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 49,5% và 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bất động sản giảm 86,4%, về 127 tỷ đồng; doanh thu xây lắp giảm 75,9 tỷ đồng còn gần 1 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khách sạn giảm 31,9 tỷ đồng còn 7 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu từ thuỷ điện và điện mặt trời, điện gió tăng 97,9% lên 477,7 tỷ đồng. 

Năm 2022, HDG dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 25% vốn điều kệ. Doanh thu hợp nhất dự kiến là 3.703 tỷ đồng, bằng 95% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến bằng với thực hiện năm cũ, ở mức 1.344 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty hoàn thành 22% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Hà Đô tăng nhẹ 0,6% so với đầu năm lên 15.985,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 9.942 tỷ đồng, chiếm 62,2% tổng tài sản. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ gần 1.020 tỷ đồng về hơn 982 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận tăng hơn 113 tỷ đồng lên gần 1.478 tỷ đồng, chủ yếu tăng giá trị các công trình xây dựng dở dang từ hơn 166 tỷ đồng lên hơn 166 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị bất động sản đang xây dựng giảm từ hơn 1.321 tỷ đồng về 1.225 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý 1/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 3,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 267,2 tỷ đồng về 7.108 tỷ đồng và chiếm tới 44,5% tổng nguồn vốn

Trong quý đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của HDG ghi nhận dương 102,3 tỷ đồng, giảm 58,4% so với cùng kỳ. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 25,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 16,8 tỷ đồng.

Tại phiên 23/6, cổ phiếu HDG bật tăng đang giao dịch ở mức 54.100 đồng/cp.

Có thể bạn quan tâm