công nghệ điện toán đám mây

19:40, 14/04/2021

Nhận định này được đưa ra trong nghiên cứu mới về thực trạng hiện tại của các doanh nghiệp (DN) ASEAN, các ưu tiên chiến lược của họ, cũng như những thách thức và cơ hội tăng trưởng hậu COVID-19 do tập đoàn SAP SE công bố mới đây.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia