Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

21:03, 18/03/2023

Sau khi ký hợp đồng những khách hàng của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty Hải Phát) đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, nhưng ngược lại phía doanh nghiệp này lại “bỏ rơi” khách hàng của mình...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia