Ba thành viên ban lãnh đạo Hải Phát Invest đồng loạt xin từ nhiệm

Ông Vũ Hồng Sơn, ông Lã Quốc Đạt, Thành viên Hội đồng quản trị và ông Bùi Đức Tuế, Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát xin từ nhiệm...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hải Phát Invest: 3 thành viên ban lãnh đạo xin từ nhiệm
Hải Phát Invest: 3 thành viên ban lãnh đạo xin từ nhiệm

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã chứng khoán: HPX) vừa công bố thông tin ông Vũ Hồng Sơn, ông Lã Quốc Đạt, Thành viên Hội đồng quản trị và ông Bùi Đức Tuế, Thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm do “bận công việc cá nhân”.

Được biết, đơn từ nhiệm sẽ có hiệu lực sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Vũ Hồng Sơn là người của nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Tín Phát, được bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Hải Phát từ ngày 21/10/2023.

Ông Sơn được bầu vào Hội đồng quản trị sau khi nhóm Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Tín Phát là ông Hoàng Văn Toàn, Tổng Giám đốc Toàn Tín Phát cùng các bên liên quan đã mua vào 49,6 triệu cổ phiếu HPX, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại Hải Phát Invest từ 0,23% lên 16,54% vốn điều lệ.

Song, đến ngày 1/4/2024, nhóm cổ đông liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Tín Phát thông báo đã bán ra hơn 35,1 triệu cổ phiếu HPX, giảm sở hữu từ 16,54% về 4,997% và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Đầu tư Hải Phát.

Chỉ ít ngày nữa, Hải Phát Invest sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo tài liệu của đại hội, năm 2024, HPX đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng, tăng 67% so với năm trước, lãi sau thuế 105 tỷ đồng, giảm 18%.

Đầu tư Hải Phát đặt mục tiêu tập trung xử lý công việc để giải quyết áp lực dòng tiền trả nợ, với các kế hoạch tái cấu trúc toàn bộ hệ thống; giải quyết vướng mắc, pháp lý với các dự án đã giao và hoàn thiện pháp lý với dự án 1,4ha Phú Yên, dự án Mai Pha, dự án Điện Biên; nghiên cứu cơ hội đầu tư và M&A mới.

Tại đại hội, doanh nghiệp sẽ trình bày phương án phát hành hơn 315 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ từ hơn 3.000 tỷ đồng lên gần 6.200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024-2025.

Nhìn lại năm 2023, theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 1.699,58 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 134,3 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu tối thiểu 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tối thiểu 120 tỷ đồng và không trả cổ tức cho cổ đông. Như vậy, kết thúc năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát đã hoàn thành 111,9% so với kế hoạch lãi 120 tỷ đồng trong năm 2023.

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của HPX giảm 12,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.168,7 tỷ đồng, về 8.298,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.341,8 tỷ đồng; tồn kho ghi nhận 2.980,4 tỷ đồng…

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh 81,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 135,4 tỷ đồng, về 31,2 tỷ đồng và chiếm 0,4% tổng tài sản; tồn kho giảm 21,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 797,5 tỷ đồng, về 2.980,4 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản phải thu dài hạn của HPX lại tăng 46,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.056,6 tỷ đồng, lên 3.341,8 tỷ đồng…

Có thể bạn quan tâm