Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức

Thứ năm lúc 17:55

ĐHCĐ bất thường của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House – Mã chứng khoán: TDH) dự kiến diễn ra ngày 30/9. Tuy nhiên, công ty này vừa ra thông báo “thay đổi kế hoạch” vì một số nguyên nhân khách quan, tiến độ pháp lý của dự án Nhã Đạt…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia