Thuduc House muốn chào bán 162,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn, mở rộng quỹ đất

Nếu huy động thành công từ cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, Thuduc House dự kiến thu về 1.726 tỷ đồng. Số tiền này sẽ dùng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của công ty
Thuduc House muốn chào bán 162,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn, mở rộng quỹ đất

CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House - Mã CK: TDH) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 22/12/2021.

Tại đại hội lần này, TDH sẽ trình cổ đông phương án phát hành 162,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược.

Cụ thể, TDH dự kiến phát hành 112,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỉ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, TDH cũng dự kiến chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của TDH sẽ tăng từ 1.126,5 tỷ đồng lên mức 2.753 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến thu được từ các đợt phát hành là 1.726,5 tỷ đồng sẽ được TDH sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Ngoài phương án chào bán cổ phiếu, tại đại hội sắp tới, TDH còn trình phương án miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên mới.

Mới đây, TDH đã miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và bổ nhiệm ông Đàm Mạnh Cường giữ chức Tổng giám đốc, đại diện pháp luật công ty này kể từ ngày 30/11/2021.

Ông Đàm Mạnh Cường hiện còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Mã CK: TCO), Thành viên HĐQT CTCP Vàng bạc - Đá quý Bến Thành, Thành viên HĐQT Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam.

Ngoài ra, TDH cũng miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh và bổ nhiệm ông Lữ Minh Sơn làm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính. Trước đó, ông Lữ Minh Sơn là Kế toán trưởng TDH.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2021, doanh thu thuần TDH đạt gần 34 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại tăng đột biến 105% lên mức 32 tỷ đồng chủ yếu do điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Thuduc House ghi nhận doanh thu giảm 61% xuống còn 464 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/12, cổ phiếu TDH giảm 3,8% về 12.500 đồng/cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm