công ty mẹ

14:00, 20/11/2019

CTCP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec) đăng ký bán toàn bộ 11,6 triệu cổ phiếu CLG của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand ), tương đương 54,8% vốn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia