công viên giải trí

14:12, 20/05/2021

Một công viên giải trí ở Trung Quốc đang được thiết lập để cung cấp trải nghiệm "bản sao" tương tự với con tàu Titanic nổi tiếng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia