CTCP Bất động sản Mỹ

15:23, 22/11/2021

Có 3 nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án án Khu đô thị Bình Chương Nam tại Bình Định là Công ty con của Đất Xanh, nhóm công ty nhà TNG Holdings và liên danh Phú.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia