CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình

18:15, 16/01/2023

Mặc dù vẫn đang trong quá trình kiện tụng giành vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Tập đoàn Hoà Bình) với ông Nguyễn Công Phú, nhưng ông Lê Viết Hải vừa có quyết định phê duyệt mua lại trước hạn lô trái phiếu HBCH2225001 phát hành vào đầu năm 2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia