Xây dựng Hòa Bình (HBC) sẽ trả cổ tức năm 2021 tổng tỷ lệ 10% trong quý III hoặc quý IV năm nay

Sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình dự kiến trả cổ tức năm 2021 trong quý III hoặc quý IV/2022.
Xây dựng Hòa Bình (HBC) sẽ trả cổ tức năm 2021 tổng tỷ lệ 10% trong quý III hoặc quý IV năm nay

HĐQT của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 với tổng tỷ lệ 10%, trong đó 3% là tiền mặt và 7% là cổ phiếu.

Với phương án trả tiền mặt tỷ lệ 3%, mỗi cổ đông sẽ nhận được 300 đồng mỗi cổ phiếu với số tiền dự chi khoảng 73,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 7 cổ phiếu mới. Với khoảng 245,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HBC dự kiến phát hành thêm khoảng 17,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Nguồn vốn chi trả cổ tức lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tới ngày 31/12/2021. Thời gian chi trả dự kiến vào quý III hoặc quý IV/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Sau khi phát hành thêm, số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên 262,8 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ gần 2.630 tỷ đồng. 

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HBC đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 74 triệu cổ phiếu, giá phát hành ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.

Về kế hoạch kinh doanh 2022, công ty lên mục tiêu doanh thu 17.500 tỷ đồng, tăng 54% so với thực hiện năm trước, lợi nhuận hợp nhất 350 tỷ đồng, tăng 261%. Bên cạnh đó, HBC đặt mục tiêu giá trị trúng thầu là 20.000 tỷ đồng, trong đó 15.000 tỷ đồng dân dụng và 5.000 tỷ đồng công nghiệp.   

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/7, cổ phiếu HBC chốt ở mức 19.600 đồng/cp. 

Mới đây, Công ty đã công bố báo cáo tài chính quý I/2022 hợp nhất với doanh thu thuần đạt 2.983 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,6 tỷ đồng, tăng 18,3%.

Tính đến thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản HBC vào mức 17.085 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là phải thu ngắn hạn với 11.862 tỷ đồng, bao gồm phải thu từ khách hàng là 5.035 tỷ đồng, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là 4.854 tỷ đồng (tăng nhẹ so với đầu năm)… Công ty đã trích lập tổng cộng gần 375 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Có thể bạn quan tâm