CTCP Tasco

15:55, 18/10/2022

Mới đây, HĐQT CTCP Tasco (mã chứng khoán: HUT) thông qua việc thực hiện phương án phát hành hơn 660 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần của đợt phát hành cho cổ đông của CTCP SVC Holdings và phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia