đất đai

08:15, 31/05/2022

Để thực hiện cho công tác thanh tra về trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại tỉnh Đồng Nai, mới đây Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung các hồ sơ liên quan đến đất đai.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia