Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

09:30, 15/03/2021

Hội thổi cơm thi Thị Cấm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm cũng vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sau nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ (thuộc xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia