dịch vụ công

14:00, 03/08/2022

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025 cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở. Đến năm 2030 hình thành hệ sinh thái Tài chính số phong phú, hiện đại trên mọi lĩnh vực, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn thông tin.

CPI cả năm được dự báo chỉ khoảng 3%
09:33, 01/10/2019
Liên Quỳnh
FSI ra mắt dòng máy scan Plustek mới
05:25, 05/10/2018
Hường Hồ
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia