Didi

09:33, 31/05/2019

Công ty sản xuất ô tô Toyota Motor Corp. (Nhật Bản) đang cân nhắc đầu tư 60 tỷ yen (550 triệu USD) vào công ty cung cấp ứng dụng đặt xe trực tuyến Didi Chuxing Technology Co. (Trung Quốc) trong một nỗ

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia