điện mặt trời áp mái

09:05, 11/03/2021

Đây là mục tiêu nằm trong Chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đang được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xây dựng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia