điều khoản của CPTPP

13:04, 17/09/2021

Trung Quốc vừa chính thức thực hiện quy trình xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), với tên gọi cũ là TPP.

Anh bắt đầu đàm phán gia nhập CPTPP
08:12, 23/06/2021
Ngọc Bích
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia