digiworld

14:25, 27/03/2022

CTCP Thế giới số (Digiworld, mã DGW) cho biết, trong khoảng thời gian từ 24/3 - 4/4 sẽ phát hành 2,2 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia