doanh nghiệp châu Âu

11:02, 24/04/2022

Nhiều doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho rằng Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của họ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia