doanh nghiệp phát triển bền vững

Thứ tư lúc 06:40

Mới đây, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức công bố Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, với 5 điểm bắt buộc và 19 tiêu chí đánh giá. Đây là căn cứ để xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam".

Hành động! Hành động! Hành động!
08:44, 08/11/2016
Hoàng Phong
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia