Doanh nghiệp xây dựng

11:40, 31/12/2019

Thông qua công tác bình chọn, đánh giá công khai, nghiêm túc, công bằng Ban tổ chức đã chọn lựa được top 10 thương hiệu ngành xây dựng có số lượt bình chọn cao nhất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia