dự án bất động sản

06:25, 22/05/2023

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, HoREA đã có 101 kiến nghị liên quan đến 96 dự án phát triển nhà trên địa bàn thành phố, đến nay Sở này đã hoàn thành giải quyết 10/96 dự án…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia