dự án FDI

11:53, 02/02/2023

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, trong tháng 1 tỉnh thu hút 5 dự án FDI mới, đạt 21,4 triệu USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia