dự án kêu gọi đầu tư

08:20, 02/08/2022

Dự án khu đô thị Vân Hà được thực hiện tại Khu vực 2, phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, tổng chi phí là 2.303,5 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án trong 50 năm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia