dự án Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch

06:30, 17/05/2021

Dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch được HĐND TP. HCM thông qua năm 2018 với tổng mức đầu tư 1.508 tỷ đồng từ ngân sách thành phố mới đây được đề xuất tăng vốn lên 1.988 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia