đường sắt Cát Linh – Hà Đông

09:50, 21/12/2020

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã sẵn sàng khai thác thương mại trong quý 1 năm sau.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia