eKYC

17:20, 29/07/2022

Tính đến thời hiện tại, có khoảng 68% người Việt Nam trưởng thành đã có tài khoản ngân hàng, 5,5 triệu tài khoản và khoảng 8,9 triệu thẻ ngân hàng được mở bằng phương thức điện tử (eKYC).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia